FEDERALE WETGEVING

Belangrijkste Federale  arbeidsreglementering “asbest”

Welzijnswet van 04.08.1996

Wie houdt toezicht?

Inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW)

van de Federale Overheids Dienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO)

FOD WASO voert inspecties uit op de asbestwerven en onderzoekt de erkenning van de asbestverwijderende bedrijven.

Lijst van bedrijven erkend voor de verwijdering van asbest in België

Verdere info over asbest en asbestverwijdering vindt u op de officiële overheidswebsite: www.werk.belgie.be

Specifieke informatie opgesteld door constructiv;

Erkenning aanvragen voor het afbreken en verwijderen van asbest

Asbestverwijdering – Een leidraad voor de preventieadviseur

Asbestverwijdering met behulp van eenvoudige handelingen