VLAAMS GEWEST WETGEVING

Wetgeving Vlaams  Gewest!

De meest recente info met betrekking tot asbest in Vlaanderen vind je terug op de website van OVAM. www.ovam.be/omgaan-met-asbest

Hier vindt u ook alle info over het asbestafbouwbeleid in Vlaanderen

Het binnenmilieubesluit Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houd

ende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het binnenmilieu. Hierin zijn richt – en interventiewaarden opgenomen voor Chrysotiel en Amfibool asbest.

Door constructiv werd in de infofiche 3026 dd. 04/2019 een overzicht gegeven van de regelgeving asbest in Vlaanderen.