LEDENVOORDELEN

Voordelen voor leden van: “V.A.B.”

Op regelmatige basis kunnen alle leden samen komen met als doel: uitwisseling van kennis, ervaringen en informatie over asbest en de technieken om deze veilig te verwijderen.

Jaarlijks worden hiervoor regelmatig vergaderingen belegd, waarin volgende onderwerpen aan bod komen;

  • Federale en regionale regelgeving over asbest

  • Technieken voor het veilig verwijderen van asbest

  • Het beschermen van de asbestverwijderaar en de omgeving tijdens het uitvoeren van asbestverwijderingswerken

  • Transport en verwerking van asbesthoudende afvalstoffen

  • De verplichte opleidingen voor de asbestverwijderaars

  • Briefwisseling met wetgevende, toezichthoudende federale en regionale  overheden

  • Aanwezigheid op vakbeurzen

  • Voorstelling door leveranciers van nieuwe producten en technieken

  • Gesprekspartner voor overheden op gebied van asbestverwijdering

  • Ondersteuning en aanwezigheid in de gesproken en geschreven pers.

LEDEN VAB-ABD V.Z.W.