EUROPESE WETGEVING

Belangrijkste Europese wetgeving asbest!

EU Richtlijnen

Asbest: 83/1107/EEG (gewijzigd: 1991, 1998, 2003)  (economische) sociale richtlijn = minimum

RICHTLIJN 87/217/EEG van 19 maart 1987 van de Raad inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest

RICHTLIJN 2009/148/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD  van 30 november 2009

betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk