OPLEIDINGEN

Opleidingen asbestverwijdering

Conform de federale wetgeving dienen alle asbestverwijderaars vooraf aan de mogelijke blootstelling aan asbest, dus vooraleer er werken van asbestverwijdering worden uitgevoerd, een opleiding te volgen extern aan de eigen onderneming.

Opleidingen;

32 u Basisiopleiding asbest; werken met Couveusezak en in Hermetische Zone
8 u Basiopleiding Eenvoudige Handelingen
8 u Jaarlijkse herhaling verplicht voor beide opleidingen.

Deze herhalingsopleidingen worden zowel voor arbeiders als werfleiders asbestverwijdering ingericht.
VAB verleent haar medewerking om kwaliteitsvolle, praktijkgerichte opleidingen te kunnen verstrekken aan Tecno Bouw conform de certificatie via Constructiv.

Infofiche constructiv Opleiding voor het slopen en verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen

Via deze link kan je een toolboxmeeting “Het stappenplan voor asbestverwijdering” downloaden.