ASBESTAFVAL

De mate waarin de asbestvezels gebonden zijn in de verschillende toepassingen bepaalt de wijze van verwerking.

Alle asbesthoudende afvalstoffen worden dubbelwandig verpakt en geëtiketteerd ten behoeve van veilig transport.

Hechtgebonden asbestafval kan gestort worden in een hiervoor vergunde inrichting.

Momenteel betreft het hier voor Vlaanderen OVMB  in Gent, Vanheede in Rumbeke, Indaver in Antwerpen

In Wallonië ontvangen 2 stortplaatsen hechtgebonden asbestafval:

CET d’Hallembaye
Exploitant : INTRADEL
Adresse : Rue d’Eben, 1 À 4684 Haccourt
Tél : 0800/90.789
CET d’Habay-la-Neuve
Exploitant : AIVE
Adresse : Chemin des Coeuvins à 6720 Habay-la-Neuve
Tél : 063/42.31.64

Door constructiv werd in de infofiche 2046 dd. 09/2019 het dubbel verpakken van asbestafval besproken.

Losgebonden asbestafval dient verwerkt te worden in hiertoe vergunde installaties

Momenteel betreft het hier Rematt te Mol en OVMB in Gent.

De aanleveringsvoorwaarden kunnen via hun site bekomen worden.

VAB ABD

Vereniging voor Asbestverwijderende Bedrijven V.Z.W.