VAB ABD

Vereniging Asbestverwijderende Bedrijven (V.A.B. – België)

VAB is de beroepsvereniging die de belangen van de asbestverwijderende bedrijven in België bevordert en verdedigt.

Concreet:

  • Leden informeren en bijstaan
  • Het beroep beschermen
  • In gesprek gaan met de wetgever
  • De strijd aangaan tegen overtredingen

VAB verstrekt daarnaast ook informatie aan derden, zoals particulieren, bedrijven, overheidsinstanties, belangen organisaties, …

LEDEN VAB-ABD V.Z.W.

VAB ABD

Vereniging voor Asbestverwijderende Bedrijven V.Z.W.