FAQ Veel gestelde vragen over asbest

Dat is een gebouw dat bewoond is.

Gebouwen met kantoor-, school-, gezondheids-, sport-, handels-, horeca- of bijeenkomstfunctie of andere typen energieverbruikende gebouwen.

Ja, dat kan (zowel voor woongebouwen als niet-woongebouwen). Zie Fluvius online.

Hiervoor wordt geen premie voorzien.  Via deelname aan een gesubsidieerd project lokale besturen kunnen burgers wel aan 50% korting leidingisolatie laten verwijderen.

Meer info: www.asbest.be: regio’s met projecten

Ja, dit als stimulans om extra te isoleren als je elektrische verwarming hebt met uitsluitend nachttarief.

Moet het altijd gecombineerd zijn met isolatie?

Dat klopt. Het gaat inderdaad om een gekoppelde premie.

Om in aanmerking te komen voor de labelpremie moeten de werken uitgevoerd worden binnen de 5 jaar. Dus als u in 2021uw dak laat isoleren en in 2022 uw buitenmuur, tellen die alletwee mee voor de labelpremie. De premieaanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen de 2 jaar na datum van de laatste factuur (= eindfactuur).

Dus als u in juni 2021 dakisolatie laat plaatsen, moet u de premie voor mei 2023 aangevraagd hebben om deze te kunnen bekomen.

Ja, ook voor niet-woongebouwen kunnen energiepremies aangevraagd worden.

Wie in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

Ja, de energiepremies kunnen aangevraagd worden door iedereen indien aan de technische voorwaarden wordt voldaan.

Ja, via het EPC zal worden aangetoond welke het oorspronkelijke label was van de woning. Het EPC mag niet ouder zijn dan van 2019. Een EPC-labelpremie is er enkel voor een woning of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie.

Algemeen zijn de doelstellingen identiek. Erfgoedwaarde is wel een reden voor vrijwaring van verwijderingsplicht.

Dit is het formulier dat door de aannemer moet ingevuld worden. Je vindt deze formulieren op de website van Fluvius bij de verschillende individuele premies.

Dak- en gevelbekleding bestaande uit leien of golfplaten voor de bouwjaren voor 1990 is bijna 100% asbesthoudend. Voor bouwjaren 1990-2000 moet een kenteken NT aanwezig zijn om als asbestvrij bestempeld te kunnen worden. Bij twijfel kan je best beroep doen op een expert of via labo-analyse laten uitsluiten dat het om asbesthoudend materiaal gaat.

Er zijn enkel eisen over de datum van de eindfactuur asbestafvoer. De afvoer mag dus al in 2020 gebeurd zijn.

Nee, de uitvoerders moeten de opleiding ‘asbest verwijderen via eenvoudige handelingen’ gevolgd hebben.

Dan kom je niet in aanmerking voor de premie.

Dit is afhankelijk van de concentratie. Bodem met een (gewogen) asbestconcentratie van maximaal 100 mg/kg ds wordt niet als asbesthoudende beschouwd.

De particulier mag dit eventueel zelf (laten) afvoeren. Vele gemeenten bieden ondersteuning voor ophaling aan huis. Hier kunnen ook aannemers beroep op doen. Meer info: https://www.ovam.be/ondersteuning-en-subsidies

De asbestverwijdering is gekoppeld aan energiedoelstellingen (dakisolatie en muurisolatie). Bij nieuwbouw zijn er sowieso doelstellingen inzake energieprestatie die moeten behaald worden. Het is niet de bedoeling om nieuwbouw te stimuleren.  Er is een Vlaamse slooppremie voor woningen van toepassing om sloop en heropbouw te stimuleren.

Er is vastgesteld dat de wijze waarop asbesthoudende materialen, die naar het recyclagepark gebracht worden, vaak onzorgvuldig verpakt worden. Daarom is ophaling aan huis een beter alternatief.

Neen: de premie van 8 euro /m² is in functie van de geïsoleerde dakoppervlakte. Het kan nooit meer zijn, wel minder als er maar een stukje asbestdak is en er meer moet geïsoleerd worden.

In de Codex over het welzijn op het werk is aan de werkgever de verplichting opgelegd om een asbestinventaris op te maken. Er wordt niet gespecifieerd wie deze inventaris mag opmaken.

Deze bepalingen zullen vastgelegd worden in een aanpassing van het VLAREMA. Dit is nog in voorbereiding.

Hechtgebonden asbesttoepassingen, die bij verwijdering minimaal breken en beschadigd worden, kunnen zelf weggenomen worden. Hou rekening met de nodige voorzorgsmaatregelen.

Neen, enkel korting onroerende voorheffing bij E-peil max E30 van toepassing

De premie voor dakisolatie in 2021 = 4 euro per m² indien uitgevoerd door een aannemer + 8 euro per m² extra voor asbestverwijdering. Het moet ook altijd over een verwarmde ruimte gaan die geïsoleerd wordt.

Ja, indien er geen NT-teken aanwezig is.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

www.energiesparen.be

energie@vlaanderen.be

Tel: 1700

De jaarlijkse energiebijbel kan je gratis bestellen via www.energiesparen.be/publicaties