NL   FR  

Asbestverwijdering in hermetisch afgesloten zone

Doel van omtenting

De hermetische omtenting dient er voor te zorgen dat niemand buiten deze zone kan blootgesteld worden aan asbestvezels tijdens de asbestverwijderingswerken. Deze methode mag enkel uitgevoerd worden door erkende ondernemingen!

Wanneer wel - wanneer niet?

De methode van de hermetische omtenting wordt toegepast in volgende gevallen :

 • hechtgebonden asbest (beschadigd) in binnentoepassing
 • hechtgebonden asbest (beschadigd) in buitentoepassing indien verwijdering aanleiding geeft tot wijziging van de vezeltoestand
 • asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, asbestcement in binnentoepassing voorzien van een bevestigingssysteem (schroeven, nagels, lijm)

niet-hechtgebonden toepassingen:

 • spuitasbest
 • asbestkoord
 • asbestcement
 • asbesthoudend isolatiegips
 • asbesthoudend pleisterwerk
 • zacht geperste isolatieplaten
 • Chronologische opbouw (LDK)

 
1. Opbouw van de zone

Leegmaken werkruimte + mogelijk voorreinigen.
De ruimte waar de asbestverwijdering moet plaats vinden zal volledig ontruimt worden van alle objecten die kunnen verplaatst worden. Bij ruimte waar veel stof aanwezig is moet deze voorafgaandelijk gereinigd worden ten einde de metingen tijdens de werken niet te beïnvloeden. De voorwerpen die niet kunnen verplaatst worden, worden gereinigd en vervolgens verpakt in folie.

2. Aanbrengen plastiekfolie

Bij het aanbrengen van de folie is het de bedoeling om te komen tot een afgesloten luchtdicht geheel, dat weerstaat aan de onderdruk die in de zone plaatsvindt. Daartoe moet de folie strak geplaatst worden. Alle naden en aansluitingen hebben een overlapping van minimaal 20 cm. De folie wordt dubbel geplaatst.

3. Dubbele folie

Doel: het creëren van een luchtdicht geheel ten einde asbestverspreiding naar de omgeving te voorkomen. De dubbele folie moet waarborgen dat bij een beschadiging of los komen van de folie er niet onmiddellijk contact is met de omgeving buiten de werkzone en er een afscheiding gewaarborgd blijft. De beide lagen moeten makkelijk van elkaar kunnen verwijderd worden.

 • Personeel- en materiaalsas

 
1. Doel

Het personeel- en materiaalsas heeft tot doel om het personeel en/of materiaal op een veilige wijze de werkzone de laten betreden en te verlaten, en waarbij de scheiding tussen werkzone en omgeving gewaarborgd blijft. Het geheel van de sassen staat in onderdruk ten opzichte van de buitenomgeving.

2. Waterfiltering

Het afvalwater wordt opgevangen en gefilterd over een 3traps filtersysteem en dit met toenemende filtercapaciteit gaande van 100 micron tot 1 micron.

 • Extractoren (onderdruktoestellen)

 
Het doel van de extractoren is de werkzone in onderdruk te plaatsen en voldoende luchtverversing. De gewaarborgde onderdruk is -10 à -40 pascal. De minimale verversing is 4 maal het volume per uur. De extractoren moeten voorzien zijn van een absoluutfilter zodat er geen asbestvezel via de luchtafvoer naar buiten wordt gebracht. De luchtafvoer van de extractoren is verplicht rechtstreeks in de buitenlucht. De extractoren houden de werkzone 24 op 24 uur in onderdruk en dit vanaf de rooktest tot voor de vrijgavemeting.

 • Visuele inspectie

 
De visuele inspectie wordt uitgevoerd wanneer alle asbesttoepassingen die voorzien waren in de asbestinventaris en het lastenboek zijn verwijderd. Deze controle gebeurt door de asbestverwijderaar zelf (de persoon belast met de leiding van de werzaamheden op de bouwplaats = de werfleider).

Door de asbestverwijderingsfirma (werfleider) wordt de zone gecontroleerd op visuele aanwezigheid van asbestafval en op netheid en op droogheid. Nadien wordt deze bevinding schriftelijk bevestigd aan de werkgever met afschrift aan het labo dat de metingen gaat uitvoeren.

De visuele inspectie wordt uitgevoerd wanneer alle asbesttoepassingen die werden opgenomen in de asbestinventaris zijn verwijderd.

 • Vrijgavemeting door erkend laboratorium

Een vrijgavemeting in zone wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium dmv verstoring van de lucht gedurende vier uur.

 • PBMĺs

 
1. Ademhalingsbescherming (inclusief onderhoud)

Soorten

Omgevingsafhankelijk type:

- volgelaatsmasker aangedreven door ventilator en met stoffilter

Omgevingsonafhankelijk type:

- volgelaatsmasker met ademlucht via slangen
- volgelaatsmasker met ademlucht via persluchttoestellen

De stoffilters behoren tot de stoffilterklasse P3.

2. Beschermende kledij

Soorten (wegwerp/herbruikbaar)

De wegwerpoverall dient stofdicht te zijn en voorzien van een kap die over de spin- en spanbanden van het masker dient geplaatst te worden. Ter hoogte van de polsen en enkels is de wegwerpoverall voorzien van elastieken teneinde een goede afsluiting te waarborgen.

Onder- en bovenkleding:
de onderkledij wordt gedragen onder de wegwerpkledij en bestaat uit: - kousen - onderbroek - onderhemd - overall in katoen. De onderkledij is ofwel wegwerp ofwel wasbaar katoen.

Schoenen / Laarzen: 
Veiligheidsschoenen of –laarzen dienen voorzien te zijn van: - CE-normering - een stalen tip of neus - een stalen zool - S5-teken: stalen neus, energieabsorberende hiel, antistatische zool en stalen zool. Na gebruik (bij het verlaten van de werkzone) moeten ze volledig gedecontamineerd worden. Ook de zoolprofielen dienen hierbij grondig afgespoeld te worden.

Handschoenen:
De keuze van de handschoenen is afhankelijk van de werkmethode. Meestal worden plastieken (latex) wegwerphandschoenen gebruikt. De belangrijkste eis is dat deze luchtdicht moeten zijn. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van snij- of hittebestendige werkhandschoenen. Na gebruik (bij het verlaten van de werkzone) moeten de handschoenen weggeworpen worden in de daartoe voorziene asbestafvalzak.


 • Afval (PB)

 
Verpakking

Soort zakken

a) zakken - materiaal: kunststof – polyethyleen - maximale afmeting: 1.100 x 630 mm

b) big bags - materiaal: kunststof - maximale afmeting: 90 x 90 x 125 cm - veiligheidsgegevens: SWL: 1.000 kg / SF: 5/1 - veiligheidsafsluiting bovenaan – vlakke bodem - volledig dubbelwandig (PP-gecoat) – stofdichte naden - voorzien van 4 lussen - dubbelzijdig bedrukt met asbestetiket.

Etikettering

De verpakking van het asbestafval moet voorzien zijn van de vereiste etikettering. Het asbestetiket moet minimaal 5 cm hoog en 2,5 cm breed zijn. Het bestaat uit een witte letter “a” tegen een zwarte achtergrond en daaronder een zwarte en/of witte standaardtekst tegen een rode achtergrond. Indien het product crocidoliet of blauw asbest bevat, moet in de standaardtekst “bevat asbest” vervangen worden door “bevat crocidoliet/blauw asbest”.

Copyright 2019 Vereniging Asbestverwijderende Bedrijven
Webdesign by Cathedral Design Antwerpen Cathedral Design Antwerpen.
JumpStart JumpStart PRO v1.20
Login