NL   FR  

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor meerdere silicaat mineralen die door hun chemische samenstelling en hun fysische kenmerken een ernstig gevaar voor de gezondheid kunnen vormen. Er moet dan ook zorgvuldig mee omgesprongen worden. Asbest werd jarenlang veelvuldig gebruikt in allerhande toepassingen, maar sinds 1 januari 2005 is het gebruik en het op de markt brengen van asbesthoudende producten volledig verboden, zowel in België als in de ganse Europese Unie.

Het inademen van asbestvezels kan asbestose en verschillende vormen van kanker veroorzaken. Werkgevers moeten een inventaris opmaken van alles wat asbest bevat in hun bedrijf. Op basis van deze inventaris wordt een beheersplan opgesteld, dat de basis vormt voor de volgende stappen die eventueel genomen moeten worden.

Alle werknemers die aan asbest blootgesteld worden, moeten ten minste één maal per jaar medisch onderzocht worden. Er bestaat een strikte reglementering over het omgaan met asbesthoudende producten, zowel voor de verwijdering ervan als voor herstel- en onderhoudswerken. Afhankelijk van de werken moeten de passende preventiemaatregelen genomen worden.

Soorten asbest

Eigenschappen asbest

Toepassingen asbest

Copyright 2020 Vereniging Asbestverwijderende Bedrijven
Webdesign by Cathedral Design Antwerpen Cathedral Design Antwerpen.
JumpStart JumpStart PRO v1.20
Login