NL   FR  

Doel van onze vereniging

  • Vereniging Asbestverwijderende Bedrijven vzw heeft tot doel:

 

  • De bevordering en verdediging van de belangen van de asbestverwijderende bedrijven en zulks in de ruimste zin van het woord.
  • Wettelijke maatregelen ter bescherming van het beroep te bekomen en overtredingen op de bestaande reglementeringen te bestrijden.
  • De leden te informeren en bij te staan op beroepsgebied.
  • Op te treden als gesprekspartner met de wetgever op het gebied van asbestverwijdering.
  • Informatie verstrekken aan derden, meestal asbestbezittende bedrijven.
Copyright 2020 Vereniging Asbestverwijderende Bedrijven
Webdesign by Cathedral Design Antwerpen Cathedral Design Antwerpen.
JumpStart JumpStart PRO v1.20
Login